Strona główna
II Edycja Zielono Mi08 październik 2007
       Uprzejmie informujemy, iż Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie „Kurpik” oraz  Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle organizują II edycję konkursu ekologicznego „Zielono Mi” pod hasłem: „Przyroda chce służyć tobie i następnym pokoleniom”, która odbędzie się  13 listopada 2007r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: „Maluch” (przedszkolaki), „Junior” (szkoła podstawowa), „Żak” (gimnazjum), „Senior” (szkoła ponadgimnazjalna), dla przedszkolaków i uczniów trzech powiatów: makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego.
Konkurs przeprowadzony będzie w różnych formach w zależności od kategorii wiekowej.

Kategoria „Maluch” przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie składała się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmował będzie rozpoznawanie podstawowych zwierząt, ptaków i drzew oraz odpowiedzi na proste pytania z zakresu ekologii i przyrody. Etap drugi to wykonanie rysunku przedstawiającego piękno otaczającej nas przyrody.

Kategorie „Junior”, „Żak”, „Senior” będą przeprowadzone w formie konkursu pisemnego. Przedstawiciele zgłoszonych szkół rozwiążą test pisemny, a następnie 5 najlepszych osób w każdej kategorii będzie odpowiadać na pytania z następujących dziedzin: biologii, ochrony środowiska i ekologii.

Każda szkoła i przedszkole może zgłosić po 3 osoby w każdej kategorii wiekowej.

Szkoły, które zdeklarują udział uczniów w konkursie, winny przesłać do dnia 31 października 2007r. zestaw ośmiu pytań testowych z zakresu: ekologii, ochrony środowiska i biologii dostosowanych do poziomu uczestników danej kategorii wiekowej. Spośród nadesłanych pytań zostaną wybrane 4 pytania z każdej szkoły, na które młodzież będzie udzielała odpowiedzi podczas konkursu.
Ponadto z nauczycieli i opiekunów zostanie powołane jury konkursowe.

Tradycją konkursu jest nagrodzenie zwycięzców (w każdej kategorii wiekowej) nagrodami rzeczowymi, wszystkich uczestników zaś dyplomami i albumami przyrodniczymi. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięskich szkół.

Zgłoszenia szkoły należy dokonywać elektronicznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.zielonomi.kurpik.org.pl. Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nazwiska uczestników oraz pytania konkursowe należy przesyłać elektronicznie na adres: dyrektor@zsp-kadzidlo.pl

Możliwy jest również kontakt telefoniczny: (029) 7618476 lub 0696694544.
Wyrażam nadzieję, że w konkursie nie zabraknie Waszej szkoły, dzięki czemu umożliwi się uczniom aktywny udział w promowaniu postaw proekologicznych.
                                                                            

Ewa Dobkowska-Duszak
Wiceprezes NOS "Kurpik"

© 2006 - www.ZielonoMi.kurpik.org.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Created by www.luba.int.pl