Strona główna
III edycja Zielono Mi13 listopad 2008
 Uprzejmie informujemy, że Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie „KURPIK” wraz z Zespołem Szkół Powiatowych w Kadzidle organizuje III edycję konkursu ekologicznego „Zielono Mi” pod hasłem: „Przyroda chce służyć tobie i następnym pokoleniom”, który odbędzie się  27 listopada 2008r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: „Maluch” (przedszkolaki), „Junior” (szkoła podstawowa), „Żak” (gimnazjum), „Senior” (szkoła ponadgimnazjalna). Adresatami konkursu będą  przedszkolaki i uczniowie trzech powiatów: makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w różnych formach w zależności od kategorii wiekowej.

Kategoria „Maluch” przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie składała się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmował będzie rozpoznawanie podstawowych zwierząt, ptaków i drzew oraz odpowiedzi na proste pytania z zakresu ekologii i przyrody. Etap drugi to wykonanie rysunku przedstawiającego piękno otaczającej nas przyrody.

Kategorie „Junior”, „Żak”, „Senior” będą przeprowadzone w formie konkursu pisemnego. Przedstawiciele zgłoszonych szkół rozwiążą test pisemny, a następnie 5 najlepszych osób w każdej kategorii będzie odpowiadać na pytania z następujących dziedzin: biologii, ochrony środowiska i ekologii.

Każda szkoła i przedszkole może zgłosić po 2 osoby w każdej kategorii wiekowej.

Szkoły, które zadeklarują udział uczniów w konkursie, winny przesłać do dnia 15 listopada 2008r. zestaw sześciu pytań testowych ( 3 pytania otwarte, 3 zamknięte) z zakresu: ekologii, ochrony środowiska i biologii dostosowanych do poziomu uczestników danej kategorii wiekowej. Spośród nadesłanych pytań zostaną wybrane 3 pytania z każdej szkoły, na które młodzież będzie udzielała odpowiedzi podczas konkursu.
Ponadto z nauczycieli i opiekunów zostanie powołane jury konkursowe.

Tradycją konkursu jest nagrodzenie zwycięzców (w każdej kategorii wiekowej) nagrodami rzeczowymi, wszystkich uczestników zaś dyplomami i albumami przyrodniczymi. Zgłoszone do konkursu szkoły otrzymają plansze edukacyjne, kalendarze promujące konkurs, oraz roślinę ozdobną do posadzenia wokół szkoły.

Zgłoszenia szkoły należy dokonywać elektronicznie lub pocztą. Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nazwiska uczestników oraz pytania konkursowe należy przesyłać elektronicznie na adres: dyrektor@zsp-kadzidlo.pl, lub pocztą.
Dane adresowe: Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło, tel: (029) 761-84-76. Osoba odpowiedzialna za konkurs w szkole: Barbara Bączek

© 2006 - www.ZielonoMi.kurpik.org.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Created by www.luba.int.pl