Strona główna
Pytania konkursowe kategorii wiekowej "junior"23 styczeń 2007


I. Pytania za dwa punkty.

1. Utwórz przymiotnik od rzeczownika las. (Leśny)
2. Utwórz przymiotnik od rzeczownika zwierzę. (Zwierzęcy)
3. Dokończ przysłowie: Nie wywołuj wilka z ….. (Lasu)
4. Znajdź słowo o znaczeniu przeciwnym do słowa trujący. (Jadalny)
5. Dokończ przysłowie: Natura ciągnie wilka do…. (Lasu)
6. Które z naszych drzew iglastych gubi igły na zimę? ( Modrzew)
7. Czy tajga to las iglasty, czy liściasty? (Iglasty)
8. Czy w Polsce można spotkać rysie na wolności? (Tak)
9. Leśniczy posadził 100 sosen i dwa razy tyle dębów. Ile drzew razem posadził leśniczy? ( Trzysta drzew)
10. Które słowo nie pasuje do pozostałych: wilk, ryś, lis i sowa? ( Sowa)
11. Czy runo leśne to najwyższa warstwa roślinności lasu? (Nie)
12. Ile pór roku występuje w Polsce? ( Cztery)
13. Jak nazywa się największy ssak leśny w Polsce?  (Żubr)
14. Dlaczego nie można myć samochodu w rzece? (zatrucie wody, w wyniku czego giną ryby)
15. Jakich lasów jest najwięcej w Polsce? (iglastych)
16. Czy mchy rosną także na drzewach? (Tak)
17. Wymień trzy gatunki drzew iglastych występujących w Polsce. (sosna, modrzew, jodła, świerk)
18. Jaką częścią mowy jest wyraz liściasty? (Przymiotnikiem)
19. Dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą? (ptakom najtrudniej w zimę znaleźć pożywienie)
20. W jakich porach występują przymrozki? (wiosna, jesień)
21. Czy ćma to motyl? (Tak)
22. Czy flora to określenie roślin, czy zwierząt? (Roślin)
23. Jak nazywają się owoce dębu? (Żołędzie)
24. Czyim patronem jest Św. Hubert? (Myśliwych)
25. Czy na sawannie rosną drzewa? (Tak)
26. Jak nazywają się owoce buka? (Orzeszek, bukiew)
27. Czy jodła gubi igły na zimę? (Nie)
28. Krzewy to rośliny drzewiaste czy zielne? (Drzewiaste)
29. Które z naszych drzew ma białą korę? (Brzoza)
30. Trawy to rośliny jedno czy dwuliścienne? (Jedno)
31. Jaki to czas sadziłem, pielęgnowałem? (Przeszły)
32. Ile metrów liczy 1km? (1000m)
33. Czy fotosynteza zachodzi u roślin czy zwierząt? (Roślin)
34. Co to jest fauna? (Świat zwierząt)
35. Czy modrzew gubi igły na zimę? (Tak)
36. Wymień główne źródła zanieczyszczenia powietrza? (zakłady przemysłowe, pojazdy, odpady, środki chemiczne itp.)
37. Do czego służy nam woda? (picie, pranie, mycie, gotowanie itp.)
38. Jak można oszczędzać wodę? (kąpiel pod prysznicem nie w wannie, zakręcanie wody np. podczas mycia zębów itp.)
39. Na czym polega akcja Sprzątanie Świata?
40. W jakim miesiącu jest przeprowadzana akcja Sprzątanie Świata? (wrzesień)
41. Wyjaśnij skrót LOP. (Liga Ochrony Przyrody)
42. Jakie odpady składamy w naszych koszach? (szkło, metal, plastik, papier)
43. Co to są producenci? (samożywne organizmy produkujące związki organiczne z materii nieorganicznej)
44. Podaj nazwy czterech drzew liściastych występujących w Polsce?
45. Co to są reducenci? (organizmy które rozkładają materię organiczną)
46. Teren, na którym rolnicy sieją i sadzą rośliny uprawne to? (pole)
47. Roślina fasoli zbudowana jest z? (korzenia, łodygi, liści, kwiatów i owoców)
48. Charakterystycznymi cechami ptaków są? (ciało pokryte piórami, młode wykluwają się z jaj)
49. Charakterystycznymi cechami ryb są? (oddychają skrzelami, żyją w wodzie)
50. Czy delfiny to ryby? (Nie, ssaki)
51. Czym odżywia się zając? (koniczyną i trawą)
52. Kto produkuje tlen w przyrodzie? (rośliny)


II. Pytania za cztery punkty.
1. Jaki kolor jest znakiem rozpoznawczym przyjaciół ziemi? (zielony)
2. Jak nazywa się czołowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody w Polsce? (Liga Ochrony Przyrody)
3. Dlaczego należy segregować śmieci? (wtedy trafią one do przeróbki a nie na wysypisko)
4. Ile potrzeba lat aby puszka uległa rozkładowi? Dopuszczalny błąd 20 lat. (80)
5. Co to jest ekologia? (nauka która uczy nas jak dbać o środowisko)
6. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi? (22 kwietnia)
7. Co to jest recykling? (odzyskanie zużytych materiałów i ich ponowne wykorzystanie)
8. Co to jest Czerwona Księga? (rejestr gatunków zwierząt rzadkich, ginących i zagrożonych wyginięciem)
9. Co to jest smog? (zanieczyszczenie powietrza utrzymujące się nad wielkimi miastami i okręgami przemysłowymi)
10. Jakie znasz odnawialne zasoby przyrody? (powietrze, woda, rośliny, zwierzęta)
11. Ile wody dziennie potrzebuje nasz organizm? (2-3 litry)
12. Ile wody dziennie zużywa jedna osoba? Dopuszczalny błąd 30L. (200L)
13. Jakie znasz nieodnawialne zasoby przyrody? (skały, ropa naftowa, węgiel, metale)
14. Jak można wykorzystać resztki roślin? (przeznaczyć do wzbogacenia gleby, kompostować)
15. Jak oszczędzać prąd? (używać energooszczędnych żarówek i urządzeń, wyłanczać zbędne odbiorniki, itp.)
16. Jaki obszar zajmuje woda na ziemi, podaj w ułamku? (3/4 powierzchni)
17. Jakie gazy wchodzą w skład powietrza? (azot, tlen, inne)
18. Jakie znasz Parki Narodowe, podaj 5?
19. Dlaczego drzewa chorują? (kwaśne deszcze, szkodniki, skażone środowisko)
20. Czego nie wolno robić w Parkach Narodowych? (zrywać roślin, biegać, krzyczeć, łamać gałęzi)
21. Ile jest Parków Narodowych w Polsce? (23)
22. Które z wymienionych drzew są wiatropylne: sosna, dąb, lipa? (sosna, dąb)
23. Posadzono 1000 drzew z których 5% się nie przyjęło, ile drzew trzeba dosadzić? (50)
24. Podaj przykład trzech związków powodujących zanieczyszczenie powietrza? (CO2, SO2, NO3, O3)
25. Jakie mogą być Rezerwaty Przyrody? (ścisłe i częściowe)
26. Co to jest Pomnik Przyrody? (cenny obiekt przyrody ożywionej lub martwej np. zabytkowe drzewa, głazy itp.)
27. Wymień trzy górskie Parki Narodowe? (Tatrzański, Babiogórski, Pieniński, Bieszczadzki, Świętokrzyski, Gorczański, Karkonoski, Gór Stołowych, Magórski, Ojcowski)
28. Jaki jest najstarszy Polski Park Narodowy? (Białowieski)
29. Który Park Narodowy jest uznany za Światowe Dziedzictwo Ludzkości? (Białowieski)
30. Co to jest Park Narodowy? (To chroniony obszar przyrody o powierzchni powyżej 1000Ha, obejmujący jeden lub więcej ekosystemów niewiele przekształcony przez człowieka)
31. Co to są skamieniałości? (są to resztki organizmów pochodzące z ubiegłych epok)
32. Co wpływa na zwiększenie liczebności populacji? (rozrodczość i migracja)
33. Jak długo może człowiek żyć bez wody? (1 tydzień)
34. Jak długo może człowiek żyć bez powietrza? (kilka minut)
35. Co to są kwaśne deszcze? (deszcze powstałe na skutek połączenia z tlenkami wydobywającymi się z kominów np. zakładów przemysłowych, fabryk)
36. Skąd pochodzą skażenia wody? (gospodarstwa domowe(ścieki), rolnictwo(środki ochrony roślin), przemysł(odpady))
37. Kiedy populację biologiczną określamy jako rozwijającą się? (przeważają w niej osobniki młode w wieku rozrodczym)
38. Jaki związek ma największy udział w emisji toksycznych spalin samochodowych? (tlenek węgla)
39. Sen zimowy jeża trwa od…….do…. (od października do kwietnia)
40. Czym żywią się jeże? (owadami, ślimakami, drobnymi ssakami, jagodami, owocami)
41. Czyim przodkiem jest dzik? (świni domowej)
42. Największy po łosiu żyjący u nas przedstawiciel rodziny jeleniowatych to … (jeleń)
43. Czego potrzebują do życia rośliny? (woda, powietrze, energia słoneczna)
44. Czy baldach to rodzaj kwiatostanu? (Tak)
45. Jak nazywa się największa Puszcza w pobliżu Warszawy? (kampinoska)
46. Heliofity to rośliny? (światłolubne)
47. Podaj popularną nazwę grzyba pieprznik jadalny? (kurka)
48. Co to jest mikoryza? (zjawisko współżycia grzybów z korzeniami roślin)
49. Czy konwalia majowa to roślina częściowo czy całkowicie chroniona? (częściowo)
50. Jak nazywamy okresy godowe ptaków? (toki)
51. Jaką karę stosowano w XIV wieku za umyślne podpalenie lasu? (karę śmierci)
52. Która grupa zwierząt jest najliczniejsza w lesie? (owady)

© 2006 - www.ZielonoMi.kurpik.org.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Created by www.luba.int.pl